Truyền thống

Home / Truyền thống

Năm 2009 Bằng khen

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen Bệnh viện đa khoa Hợp Lực đã thực hiện tốt chính sách thuế trong sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2008, QĐ số 2977/QĐ-UBND.

Năm 2009 Giấy khen

Ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen Công đoàn bệnh viện đa khoa Hợp Lực.

Năm 2009 Bằng khen

Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen HTX vận tải Hợp Lực Thanh Hóa đạt danh hiệu HTX sản xuất – kinh doanh mạnh toàn quốc năm 2008, QĐ số 62-TĐKT ngày 07/3/2009.

Năm 2009 Huân chương lao động

Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng nhì năm 2009, quyết định số 1175/QĐ-CTN ngày 22 tháng 8 năm 2009.

Năm 2010 Bằng khen

Ban chấp hành công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen cho công đoàn Bệnh viện đa khoa Hợp Lực tỉnh Thanh Hóa, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2010 tại quyết định số: 1024/CĐ – KT, ngày 19 tháng 02 năm 2011.

Năm 2010 Bằng khen

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2010 cho đơn vị có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi QĐ 1484/QĐ – UBND, ngày 20 tháng 2 năm 2011.

Năm 2010 Bằng khen

Bằng khen Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, QĐ: 651/PTM – KT ngày 13/10/2010.

Năm 2011 Giấy khen

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen, thành tích suất xắc trong công tác Hiệp hội năm 2011, tại quyết định số: 421/QĐ – PTM, ngày 13 tháng 10 năm 2011.

Năm 2012 Giấy khen

Cục thuế Thanh Hóa tặng giấy khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà Nước năm 2012, tại quyết định số 512/QĐ – CT, ngày 16 tháng 12 năm 2012.

Năm 2013 Bằng khen

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi năm 2013, tại quyết định số: 1023/QĐ – UBND, ngày 14 tháng 2 năm 2014.

Năm 2013 Bằng khen

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2013,Quyết định số 321/PTM – TĐKT, ngày 13 tháng 10 năm 2013

Năm 2013 Bằng khen

UBMTTQVN tặng Bằng khen Tổng công ty vì đã có thành tích đóng góp cho chương trình “ Vì người nghèo và an sinh xã hội” tỉnh Thanh Hóa năm 2012, QĐ số 02 – KT/MTTQ, ngày 05 /01/ 2013 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa .

Năm 2013 Giải thưởng

BCH Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam tặng Giải Thưởng Sao Vàng Đất Việt cho đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2013, tại QĐ số; 1560/QĐ – DNT, ngày 26 / 11/ 2013.

Năm 2013 Bằng khen

Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam VCCI, cho đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2013, tại QĐ số 321/PTM – TĐKT, ngày 13 tháng 10 năm 2013.

Năm 2014 Bằng khen

UBND tỉnh cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi năm 2013,Quyết định số 1023/QĐ – UBND, ngày 14 tháng 2 năm 2014

Năm 2015 Bằng khen

Bộ Y tế cho bệnh viện xuất sắc toàn diện

Năm 2016 Bằng khen

Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam VCCI, cho đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2016.

Năm 2016 Huân Chương LĐ Hạng Nhất

Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tổng Công ty CP Hợp Lực

Năm 2016 Bằng khen

Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển HTX (2010 – 2015)

Năm 2017 Bằng khen

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Tổng Công ty CP Hợp Lực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp ngân sách Nhà nước

Năm 2017 Bằng chứng nhận

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh

Năm 2018 Bằng khen

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen Vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ ngày 04/09/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”

Năm 2018 Bằng khen

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp ngân sách Nhà nước

Năm 2019 Bằng khen

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Thanh Hóa đổi mới”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định số: 482/QĐ-TTg  ngày 02 tháng 05 năm 2019. Vào sổ vàng số: 10.

 

 

Liên hệ