Thông tin báo chí

Home / Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, nhiệm kỳ 2020 -2025

01/06/2020

Chia sẻ

(Baothanhhoa.vn) – Ngày 28-5, Đảng bộ Tổng Công ty CP Hợp Lực tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Dự đại hội có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế, UBND TP Thanh Hóa; nhiều đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đại diện Đảng ủy Tổng Công ty CP Hợp Lực báo cáo tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng Công ty CP Hợp Lực đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức đoàn thể đề ra những giải pháp cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn. Đồng thời, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Chú trọng đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh, doanh thu năm 2015 đạt hơn 187 tỷ đồng, thu nhập của người lao động 6,5 triệu đồng/người/tháng; năm 2019 doanh thu đạt hơn 307 tỷ đồng, thu nhập của người lao động 8 triệu đồng/người/tháng. Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, xây dựng doanh nghiệp văn hóa. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh… Hằng năm, công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động; đồng thời, thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và các quy định hiện hành. Phát động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong tổng công ty thường xuyên tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Chú trọng cử bác sỹ đi đào tạo ở nước ngoài và mời các chuyên gia y tế hàng đầu về phẫu thuật của Việt Nam về đào tạo tại chỗ. Đi đối với đó, hàng năm, Tổng Công ty CP Hợp Lực luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt.

Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là, đẩy mạnh xây dựng Tổng Công ty CP Hợp Lực thành doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao, quản lý và hoạt động tiếp cận theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng “Hiệu quả và bền vững”, bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động thiết thực, hiệu quả, giữ vững danh hiệu đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Phấn đấu doanh thu hàng năm tăng từ 10 đến 15%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 12 đến 17%/năm. Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và các chế độ chính sách theo quy định.

 

Đ/C Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Tổng Công ty CP Hợp Lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh: Đảng bộ Tổng Công ty CP Hợp Lực tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh của tổng công ty. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh; không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ và văn hóa doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống, lãng phí. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối và tác phong làm việc của cấp ủy, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Găn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

Đại hội bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty CP Hợp Lực khóa IV, nhiệm kỳ 2020 2025

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty CP Hợp Lực khóa IV, nhiệm kỳ 2020 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xuân Hùng

Chia sẻ

Liên hệ