Thông tin báo chí

Home / Tin tức sự kiện / Thông tin báo chí
Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ: Người luôn thổn thức với tiến trình đổi mới đất nước

Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ: Người luôn thổn thức với tiến trình đổi mới đất nước

07/08/2021

Gần 35 năm về trước, Việt Nam đang trong tâm thế chuyển mình từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa....

Liên hệ