Tin hợp lực

Home / Công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu

Công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu

20/05/2023

Chia sẻ

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Hợp Lực, đồng chí Nguyễn Văn Thành chia sẻ: “Khi mình là đảng viên, tôi nhận thấy không chỉ bản thân ý thức cao hơn về việc tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc mà công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người lao động cũng hiệu quả, sát thực hơn; công nhân lao động tin tưởng, yêu mến, gắn kết với tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn,… góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Khi có niềm tin và ánh sáng của Đảng soi đường, doanh nghiệp sẽ có điều kiện phát triển bền vững, góp phần cùng toàn dân tộc dựng xây đất nước hùng cường. Giây phút đọc lời tuyên thệ chính thức là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là giây phút thiêng liêng, hệ trọng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi thầm cảm ơn phẩm chất của người đảng viên đã giúp bản thân và doanh nghiệp kinh doanh bền vững”.

Tổng Công ty CP Hợp Lực có Đảng bộ và 7 chi bộ trực thuộc với 177 đảng viên, trong đó cao cấp và cử nhân lý luận chính trị 4 người, trung cấp 7 người. Đặc biệt, Đảng bộ rất quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, mỗi năm kết nạp khoảng 15 đảng viên. Với bề dày 25 năm, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực hiện là doanh nghiệp lớn mạnh có hơn 20 đơn vị thành viên trải rộng khắp các tỉnh trong cả nước, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực.

Là Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc, Nguyễn Văn Thành luôn tạo điều kiện, động viên để các tổ chức trong công ty hoạt động tốt. Bởi theo ông đơn vị thành viên nào của Hợp Lực có tổ chức Đảng, đoàn thể thì hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc hơn. Tổng Công ty CP Hợp Lực coi công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu, là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Nguồn: Báo doanh nghiệp hội nhập

Chia sẻ

Liên hệ