Thông tin báo chí

Home / GS.TS NGUYỄN VĂN ĐỆ THAM DỰ CUỘC HỌP KHẨN VỀ NỘI DUNG ỦY QUYỀN SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

GS.TS NGUYỄN VĂN ĐỆ THAM DỰ CUỘC HỌP KHẨN VỀ NỘI DUNG ỦY QUYỀN SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

26/03/2024

Chia sẻ

Chiều ngày 25/3/2024, GS. TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp khẩn về nội dung ủy quyền Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với việc thẩm định điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi quy mô hoạt động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, giảm bớt danh mục kỹ thuật của cơ sở KCB.

GS.TS Nguyễn Văn Đệ – Uỷ viên UBTW MTTQ Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty tham dự. Tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Văn Đệ đã đưa ra những nội dung quan trọng, vấn đề bức xúc mà các đơn vị hội viên Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam liên tục phản ánh trong thời gian qua.

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã ban hành 2 văn bản kiến nghị tới Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Y tế quan tâm xem xét xử lý. Đề nghị Bộ Y tế quan tâm, chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện việc cung cấp danh sách đăng ký người hành nghề tại các cơ sở y tế tư nhân, gửi về Bộ Y tế thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề, tránh gia tăng thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt bỏ tất cả các thủ tục không cần thiết. Bên cạnh đó, đề nghị đồng chí Bộ trưởng quan tâm chỉ đạo Cục, Vụ có liên quan và các Sở Y tế các tỉnh, thành phố nghiên cứu, giải quyết, sớm ban hành văn bản phân cấp, phân quyền cho Sở Y tế các địa phương thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến Giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động của các

Chia sẻ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay