Thông tin báo chí

Home / GS.TS NGUYỄN VĂN ĐỆ THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI: CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GS.TS NGUYỄN VĂN ĐỆ THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẠI: CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

20/10/2023

Chia sẻ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ngày 19/10/2023, Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định đối với dự thảo Nghị định nêu trên.

Tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định.

Theo đó, GS.TS Nguyễn Văn Đệ đề nghị làm rõ khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của “Bệnh viện ban ngày”; cần định nghĩa rõ khái niệm hoạt động khám chữa bệnh (KCB) nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận với cơ sở KCB nhân đạo. Bên cạnh đó, GS.TS Nguyễn Văn Đệ còn góp ý một số vấn đề về việc cấp mới, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giấy phép hoạt động; quy định quản lý, sử dụng thiết bị y tế của các cơ sở KCB; tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề KCB; đánh giá tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiêu chuẩn chất lượng đối với từng chuyên khoa hoặc dịch vụ kỹ thuật.

Kết luận cuộc họp, Bộ tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo Nghị định. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định.

 

Chia sẻ

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay