Tin hợp lực

Home / Hội thảo công tác phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Hội thảo công tác phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước khu vực miền Trung – Tây Nguyên

19/05/2023

Chia sẻ

Ngày 19-05, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

 Tham dự và chủ trì hội thảo có: Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí: Hoàng Đăng Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hồ Quốc Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

 

TS. Nguyễn Văn Thành – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã tham dự, phát biểu, đóng góp ý kiến tại Hội thảo. Theo đó, TS Nguyễn Văn Thành nêu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa công tác phát triển đảng viên, đồng thời chỉ ra những bất cập trong công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Đề xuất, các cấp ủy đảng phải gần gũi, gắn bó với chủ doanh nghiệp, chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp để bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các tỉnh, thành phố trong khu vực có cơ hội chia sẻ, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt là tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; qua đó tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Chia sẻ

Liên hệ