Khu đô thị sinh thái Hải Lĩnh

Thông tin dự án

Địa điểm: Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Diện tích: 12,8 ha

Tổng mức đầu tư: 260 tỷ đồng

Tiến độ dự án: Đang thực hiện

Liên hệ