Khu thương mại dịch vụ Hợp Lực tại khu kinh tế Nghi Sơn

Thông tin dự án

Địa điểm: Xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Diện tích: 1,7 ha

Mức đầu tư: 282 tỷ đồng

Tiến độ dự án: Đang thực hiện

Liên hệ