Mỏ đất xã Phú Sơn

Thông tin dự án

Địa điểm: Xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Diện tích: 4,7 ha

Tổng mức đầu tư: 3 tỷ

Tiến độ dự án: Đang thực hiện

Liên hệ