Trường mầm non Kyoto

Thông tin dự án

Địa điểm: Xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Mức đầu tư: 26,5 tỷ đồng

Tiến độ dự án: Đang thực hiện

Liên hệ